Защо с нас?

Научете нещо ново всеки ден!

  • Авторски програми, одобрени от МОН

  • Иновативна интерактивна методология на обучение

  • Иновативна Европейска методика с разработване на екипни бизнес проекти

  • Хабилитирани преподаватели от университети в страната

  • Засилено обучение по чужди езици и информационни технологии

  • Европейско приложение EUROPASS 

  • Съвременна материална база

  • Виртуален информационен център

  • Продължаване във ВУЗ

  • Участие в международни програми

научете повече

Събития