Качество и традиции в съчетаването на класически и иновативни методи на обучение

 

Учебна дейност

 

         Всички учебни планове и програми за обучение в Професионален колеж
"Бизнес и финанси" са авторски, одобрени от МОН и съобразени с нуждите на бизнеса и съвременните образователни методики.

 
         Обучението се провежда чрез лекции, упражнения, учебна и производствена практика чрез разработване на различни проекти и работа в екип (интердисциплинарно обучение в групи по английска система) и провеждане на стажове във фирми.
 

    
         Обучението се провежда по иновативна интерактивна методика на обучение, разработена в международно сътрудничество с образователни институции от Испания, Португалия, Италия, Гърция, Литва, Латвия, Естония и България!


 

          Курсът на обучение включва и разширено изучаване на Английски език и Информационни технологии в малки групи по нива. След успешно полагане на изпити в края на обучението и покриване на изискванията за сертификационен минимален успех, колежаните получават сертификати за ниво на знания по Английски език и Информационни технологии.
 

 

Курс на обучение

 

 

         Курсът на обучение по специалности "Предприемачество и мениджмънт" и "Компютърни мрежи" дава възможност за придобиване на IV степен професионална квалификация по професии "Фирмен мениджър" и "Проектант на компютърни мрежи".

         Kолежаните на Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София могат да запишат и втора специалност по време на обучението си в Колежа с признаване на общите изпити и преференциални условия.