Проекти и програми

           Участието в международни програми на колежаните от Частен професионален колеж "Бизнес и финанси" - София е важен аспект от нашата дейност. Подобряването в нивото на познания по английски език, работата в международна и междукултурна среда, натрупания опит при изготвяне на презентации и представянето им в различните проекти, както и създаването на международни контакти при участието в международните проекти са само част от примерите за ползите от участие в международни проекти и програми.
           Частен професионален колеж "Бизнес и финанси" - София съвместно с Асоциация "Младежта на България и Света" непрекъснато работят за възможностите на нашите колежани за участие в нови и все по-голям брой международни проекти по различни програми. До момента са проведени участия в 18 проекта с общо над 50 души участници в различните проекти.

             От създаването на колежа колежани осъществиха участия и изяви в следните международни проекти. Участията са в Световен младежки конгрес – Шотландия (Стърлинг, 2005г.), Европейски младежки конгрес – Великобритания (Нюкасъл, 2006г.), Австрия (Мюрцушлаг, 2007г.) и Словения (Изола, 2009г.). Успешно участие на колежани  в проекти на Института за икономическо развитие-Франция в Германия (Кьолн, 2003г.) , Румъния (Дева, 2007г.), България (Юндола 2004г., Варна 2005г.), Франция (Екс-ен-прованс, 2007г.) и Белгия (Брюксел, 2007г.). Участия с колежани в проекти по програма „Младеж” на ЕС в Гърция (2009г.), Полша (2007г.), Италия (2006г.), Унгария (2006г.), Турция (2005г.), както и участие в проект  по програма „Гражданство” (“Citizenship”) на ЕС в Испания (Сантиаго де Кампостела, 2007г.). През 2012г. Професионален колеж "Бизнес и финанси" е един от участниците в международни проекти за подобряване качеството на професионалното образование и обучение в Европа, проведени в Испания (март 2012г.) и Португалия (октомври 2012г.).


Програма Еразмус+: Проект за стратегическо партньорство "Innovative Teacher - Motivated Student: Collaborative Problem Solving"

През ноември 2015г. Професионален колеж "Бизнес и финанси" стартира своето участие в международен проект за подобряване качеството на обучение в партньорство с образователни институции от държавите Литва, Португалия, Латвия, Естония, Италия, Гърция, Испания и България. 


Проектът "Innovative Teacher - Motivated Students: Collaborative Problem Solving" започна своята работа с работни срещи и обучения през ноември 2015г. - Литва, февруари 2016г. - Литва, април 2016г. - Естония и юни 2016г. - Гърция. В момента се разработва иновативна методология за обучение, която ще бъде представена в държавите-участници през следващата 2016/2017 учебна година.

Събития за разпространение на резултатите от проекта в Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София

 

IO1. Представяне на разработената в проекта Професионална програма за развитие на преподавателите:

 

Представяне 1: 24.06.2017, 14:00ч. (за преподаватели и колежани)
Представяне 2: 22.07.2017, 14:00ч. (за преподаватели и гости от партньорски институции)

 

IO2. Представяне на разработената по проекта Колекция от добри практики:
Представяне 1: 26.06.2017, 14:00ч. (за преподаватели и колежани)
Представяне 2: 23.07.2017, 14:00ч. (за преподаватели и гости от партньорски институции)

 

IO3. Представяне на разработената в проекта Колекция от дигитални учебни обекти:
Представяне 1: 28.06.2017, 14:00h. (за преподаватели и колежани)
Представяне 2: 24.07.2017, 14:00h. (за преподаватели и гости от партньорски институции)

 

Закриващо събитие по проекта: 15.09.2017, 14:00h.

Връзка към разработените материали по проекта, представени на събитията за разпространение на резултатите:
IO1) Професионална програма за развитие на преподавателите можете да видите тук
IO2) Колекция от добри практики можете да видите тук
IO3) Колекция от дигитални учебни обекти можете да видите тук

Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София вече има своя страница и във Facebook!

Вижте страницата