Проекти и програми

           Участието в международни програми на колежаните от Частен професионален колеж "Бизнес и финанси" - София е важен аспект от нашата дейност. Подобряването в нивото на познания по английски език, работата в международна и междукултурна среда, натрупания опит при изготвяне на презентации и представянето им в различните проекти, както и създаването на международни контакти при участието в международните проекти са само част от примерите за ползите от участие в международни проекти и програми.
           Частен професионален колеж "Бизнес и финанси" - София съвместно с Асоциация "Младежта на България и Света" непрекъснато работят за възможностите на нашите колежани за участие в нови и все по-голям брой международни проекти по различни програми. До момента са проведени участия в 18 проекта с общо над 50 души участници в различните проекти.

             От създаването на колежа колежани осъществиха участия и изяви в следните международни проекти. Участията са в Световен младежки конгрес – Шотландия (Стърлинг, 2005г.), Европейски младежки конгрес – Великобритания (Нюкасъл, 2006г.), Австрия (Мюрцушлаг, 2007г.) и Словения (Изола, 2009г.). Успешно участие на колежани  в проекти на Института за икономическо развитие-Франция в Германия (Кьолн, 2003г.) , Румъния (Дева, 2007г.), България (Юндола 2004г., Варна 2005г.), Франция (Екс-ен-прованс, 2007г.) и Белгия (Брюксел, 2007г.). Участия с колежани в проекти по програма „Младеж” на ЕС в Гърция (2009г.), Полша (2007г.), Италия (2006г.), Унгария (2006г.), Турция (2005г.), както и участие в проект  по програма „Гражданство” (“Citizenship”) на ЕС в Испания (Сантиаго де Кампостела, 2007г.). През 2012г. Професионален колеж "Бизнес и финанси" е един от участниците в международни проекти за подобряване качеството на професионалното образование и обучение в Европа, проведени в Испания (март 2012г.) и Португалия (октомври 2012г.).


През ноември 2015г. Професионален колеж "Бизнес и финанси" стартира своето участие в международен проект за подобряване качеството на обучение в партньорство с образователни институции от държавите Литва, Португалия, Латвия, Естония, Италия, Гърция, Испания и България. 


Проектът "Innovative Teacher - Motivated Students: Collaborative Problem Solving" започна своята работа с работни срещи и обучения през ноември 2015г. - Литва, февруари 2016г. - Литва, април 2016г. - Естония и юни 2016г. - Гърция. В момента се разработва иновативна методология за обучение, която ще бъде представена в държавите-участници през следващата 2016/2017 учебна година.
 

Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София вече има своя страница и във Facebook!

Вижте страницата 

 

Feedback Form