История на колежа

Професионален колеж „Бизнес и финанси” е създаден през 2000г. със
Заповед на МОН: № РД-14-166 от 01.08.2000г./обн. ДВ бр. 68 от 18.08.2000г., с прием след завършено средно образование и срок на обучение 2 години.

Във връзка с промяната на нормативната уредба и Заповед на МОН № РД-14-67 от 01.06.2004г./обн. ДВ бр. 52 от 18.06.2004г., през 2004г. колежът започва прием по слециалности – „Икономика и мениджмънт” и „Предприемачество и мениджмънт”, професия „Икономист-мениджър”.
 
През 2008г. са въведени нови специалности „Предприемачество и мениджмънт в туризма” и „Предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството”, професия „Фирмен мениджър” със Заповед на МОН № РД-14-358 от 22.07.2008г./обн. ДВ бр. 71 от 12.08.2008г.

През 2010г. са въведени нови специалности „Предприемачество и мениджмънт”, професия „Фирмен мениджър” и специалност „Организация в хотелиерството”, професия „Хотелиер”  със Заповед на МОМН № РД-14-79 от 30.06.2010г./обн. ДВ бр. 56 от 23.07.2010г.

През 2011г. e въведенa новa специалност „Компютърни мрежи”, професия „Проектант на компютърни мрежи” със Заповед на МОМН № РД-14-83 от 14.09.2011г./обн. ДВ бр. 76 от 30.09.2011г.

От създаването на Колежа досега над 70% от завършилите колежани продължават образованието си във висши учебни заведения.

През м.09.2003г. е подписан рамков договор за сътрудничество с Нов Български Университет за срок от 5 години. В резултат на доброто сътрудничество с Нов Български Университет през месец август 2008г. е подписан нов рамков договор. Завършилите Професионален колеж „Бизнес и финанси” – София могат да продължат образованието си в университета, при спазване на нормативната уредба.

През м.08.2010г. Професионален колеж „Бизнес и финанси” – София сключи споразумение за сътрудничество с Европейски колеж по икономика и управление, даващ възможност на колежаните от Професионален колеж „Бизнес и финанси” – София да продължат своето образование в Европейски колеж по икономика и управление.
 

През м.09.2013г. Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София сключи договор за сътрудничество с Висше училище по застраховане и финанси, съгласно който колежаните на Професионален колеж "Бизнес и финанси" могат да продължат своето образование във ВУЗФ при спазване на нормативната уредба.
 

През м.11.2013г. Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София сключи договор за сътрудничество с Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, даващ на колежаните на Професионале колеж „Бизнес и финанси” възможност за продължаване на образованието във ВСУ „Черноризец Храбър”.
 

Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” е член на Асоциация „Младежта на България и света”, Асоциация „ХЕЛП”, Българска асоциация на частните училища. 

От създаването на колежа до сега значителен брой колежани осъществиха участия и изяви в международни проекти. Участията са в Световен младежки конгрес – Шотландия (Стърлинг, 2005г.), Европейски младежки конгрес – Великобритания (Нюкасъл, 2006г.), Австрия (Мюрцушлаг, 2007г.) и Словения (Изола, 2009г.). Успешно участие на колежани  в проекти на Института за икономическо развитие-Франция в Германия (Кьолн, 2003г.) , Румъния (Дева, 2007г.), България (Юндола 2004г., Варна 2005г.), Франция (Екс-ен-прованс, 2007г.) и Белгия (Брюксел, 2007г., 2010г.). Участия с колежани в проекти по програма „Младеж” на ЕС в Гърция (2009г.), Полша (2007г.), Италия (2006г.), Унгария (2006г.), Турция (2005г.), както и участие в проект  по програма „Гражданство” (“Citizenship”) на ЕС в Испания (Сантиаго де Кампостела, 2007г.).

През м. март 2012г. Професионален колеж "Бизнес и финанси" е един от участниците в международен проект за подобряване качеството на професионалното образование и обучение в Европа, проведен в Мадрид, Испания.
 
През ноември 2015г. Професионален колеж "Бизнес и финанси" стартира своето участие в международен проект за подобряване качеството на обучение в партньорство с образователни институции от държавите Литва, Португалия, Латвия, Естония, Италия, Гърция, Испания и България. 

 

Проектът "Innovative Teacher - Motivated Students: Collaborative Problem Solving" започна своята работа с работни срещи и обучения през ноември 2015г. - Литва, февруари 2016г. - Литва, април 2016г. - Естония и юни 2016г. - Гърция. В момента се разработва иновативна методология за обучение, която ще бъде представена в държавите-участници през следващата 2016/2017 учебна година.