Специалност „Предприемачество и мениджмънт”

 

Специалност "Предприемачество и мениджмънт", професия "Фирмен мениджър"


Обща кратка информация

Специалността е насочена към подготовката на специалисти в областта на фирменото управление.

Обучението включва изучаване на основните теоретични дисциплини в областта на икономиката, както и специализирани курсове за изработване на мениджърски проекти.


Пълна информацияВижте пълно описание на компетенциите за професия "Фирмен мениджър": Вижте ТУК пълното описание на специалността (download file) 

 

 

Изучавани дисциплини


В курса на обучение по специалност "Предприемачество и мениджмънт" колежаните изучават теоретични и практически дисциплини и провеждат стаж по специалността.

 

Теоретичните дисциплини обхващат основни и специализирани курсове по: Икономика, Фирмено управление, Бизнес комуникации, Управление на човешките ресурси, Право, Счетоводство, Маркетинг и реклама, Финанси и финансов мениджмънт, Международни отношения, и др., Информационни технологии и Чужд език по професия.

 

Практическите дисциплини са свързани със стартиране и планиране на бизнес и бизнес управление на малки и средни предприятия.

 

Обучението по Информационни технологии и Чужд език по професия продължава през целия курс на обучение.

 

Допълнително има възможност за сформиране на групи по втори чужд език (с допълнително заплащане) по езици: бизнес английски език, италиански език, испански език, немски език, френски език, руски език и японски език.


Професионална реализация


След завършване на курса на обучение колежаните могат да се реализират като:

- мениджъри на различни нива във фирми с различна област на дейност

- основатели и управители на свои фирми в избрана от тях област на дейност

 

Продължаване на образованието


Над 70% от завършилите колежани продължават своето обучение във висши учебни заведения.


Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София има договор за продължаване на обучението в Нов Български Университет, Варненски свободен университет, Висше училище по застраховане и финанси, Стопанска академия "Д.А.Ценов" и Европейско висше училище по икономика и управление.


Допълнителна информацияСрок на обучение: 2 години след средно образование.

Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна.

Редовна форма на обучение: Обучението се провежда в два семестъра годишно съобразно седмичната програма.

Задочна форма на обучение: Обучението е семестриално и се провежда по предварително обявен график.

Дистанционна форма на обучение: неприсъствена форма на обучение, с използване на онлайн информационния център и онлайн центъра за провеждане на изпити на Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София.

Допълнителни форми на обучение: Индивидуална форма на обучение и Самостоятелна форма на обучение.

 

Условия за Кандидатстване и прием