Кандидатстване и прием

 

Приемът за новата учебна година започва от 01 март и продължава до 30 септември или до попълване на местата по специалности. Приемът е по документи. Списък на документите можете да видите по-долу. За информация за отстъпки при ранно записване, вижте раздел Специалности -> Учебни такси или кликнете ТУК.

Преференциални условия при кандидатстване и обучение за:

- Работещи във фирма,  както и за лица с придобита степен на професионална квалификация.

 

Етапи при кандидатстване и прием

 

Документи

 

Документи необходими за кандидатстване в колежа:

 

1. При кандидатстване на място в Колежа:

  • Диплома за средно образование или удостоверение за завършено средно образование с последващо представяне на оригиналната диплома след нейното издаване
  • Заявление (В колежа получавате пакет с документи за кандидатстване)

2. При кандидатстване по Интернет:

 

Документи необходими за записване в колежа:

 

При записване в първи курс се представят:
а/ комплект попълнени документи - бланките на документите се получават в колежа;
б/ медицинско удостоверение;
в/ 4 снимки - паспортен формат;
г/ Диплома за средно образование;
д/ лична карта;
е/ Семестриалната такса за обучение се внася по банков път в срок до 30 септември. При внасяне на цялата годишна такса се ползва 10% отстъпка. За възможности за разсрочено плащане и други видове отстъпки можете да видите раздел Специалности -> Учебни такси или да се свържете с Учебен отдел на Колежа.

Контакти и приемно време