Партньори и сътрудничество

Партньори в България

          С рамкови договори от 09.2003г. и 08.2008г. Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” си сътрудничи с Нов Български Университет.

          С рамков договор от 08.2010г. Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” си сътрудничи с Европейско висше училище по икономика и управление.
         
          С рамков договор от 08.2012г. Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” си сътрудничи с Лаборатория по телематика към Българска академия на науките.

          С рамков договор от 09.2013г. Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” си сътрудничи с Висше училище по застраховане и финанси - София.

          С рамков договор от 11.2013г. Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” си сътрудничи с Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър".

          С рамков договор от 08.2016г. Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” си сътрудничи със Стопанска Академия "Д.А.Ценов".

          Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” е член на
 Асоциация „Младежта на България и света”.