Новини

Провеждане на Държавни квалификационни изпити - 08.2023г.

02 юни 2023

Уважаеми колеги,

Публикуваме за Ваше улеснение Условия за явяване на Държавни квалификационни изпити през месец август 2023г. и тук (във външния сайт на Колежа) за колежани от минали години, чиито профили са деактивирани.

Дати на Държавните изпити:

Държавен квалификационен изпит по Теория: 25.08.2023г. 10:00ч. 

Държавен квалификационен изпит по Практика: 25.08.2023г. 15:00ч. 

Условия за допускане до Държавни квалификационни изпити:

1. Успешно положени всички изпити от 1 и 2 курс.

2. Представени всички мениджърски проекти и изпитни проекти от 1 и 2 курс.

3. Подписани договори и анекс за обучение, и платени учебни такси за целия курс на обучение.

4. Подадено заявление за явяване на Държавни квалификационни изпити, лично или по електронен път на е-майл адрес: bizcollege.students@gmail.com (формуляр на заявлението е качен в раздел „Бланки” или можете да получите лично или по емайл от учебен отдел - за колежаните от минали години, които нямат достъп до системата)

5. Подадено заявление за избор на тема за проекта за Държавен квалификационен изпит по Практика на специалността, лично или по електронен път на е-майл адрес: bizcollege.students@gmail.com (формуляр на заявлението е качен в дисциплина „Държавни квалификационни изпити“ в системата Мудъл). Можете да получите заявлението и лично или по емайл от учебен отдел (за колежаните от минали години, които нямат достъп до системата)

6. Внесена такса в размер на 90 лв. (по 45лв. за всеки изпит) за Държавни квалификационни изпити.

7. Представени четири актуални снимки паспортен формат - матирани, цветни.

8. Представен проект за Държавен квалификационен изпит по Практика.

9. Конспектът за провеждане на Държавни квалификационни изпити вече е качен в дисциплина „Държавни квалификационни изпити“ в системата Мудъл, както и разработените от преподавателите теми и примерни задачи за Държавните изпити по теория на специалността.

За повече информация можете да се свържете по телефона или чрез и-мейл до Учебен отдел.

Успех на всички!