Езикови курсове

 

Професионален колеж "Бизнес и финанси" предлага обучение в езикови курсове по следните модули: 

 

Английски език – от ниво А1 до ниво B2 

 

Бизнес английски език – от ниво А2 до ниво B2 

 

Италиански език – от ниво А1 до ниво B2

 

Немски език – от ниво А1 до ниво B2

 

Испански език – от ниво А1 до ниво B2 

 

Френски език – от ниво А1 до ниво B2

 

Руски език – от ниво А1 до ниво B2 

 

Японски език – от ниво 5 до ниво 3

 

Курсовете се провеждат в групи от 3 до 9 човека или индивидуално.

 

Курсовете завършват с полагане на писмен и устен изпит и получаване на удостоверение.