За нас

Професионално обучение с европейско измерение!

 Добре дошли в официалната страница на
Колеж „Бизнес и финанси”!

Колежът е създаден през 2000 година и вече повече от 10 години успешно провежда обучение в сферата на Предприемачество и мениджмънт, като непрекъснато обновява своите учебни програми и специалности в съответствие със съвременните изисквания на бизнеса към обучението.

 

Обучението се провежда по иновативна английска система на обучение, съобразена с Европейските стандарти, която включва умения за работа в екип и разработването на екипни бизнес проекти, разширено обучение по английски език и информационни технологии, както и участие в различни международни проекти и програми.

 

Екипът от преподаватели се състои от утвърдени имена  в областта на професионалното образование и обучение, хабилитирани преподаватели от водещи висши учебни заведения – СУ, ТУ, УНСС, НБУ.

 

Обучението е в съответствие със съвременните образователни изисквания: съвременни методи на обучение, мултимедия, онлайн информационен център с електронно поддържане на административна и учебна база данни. Ползваната материална база, методите на обучение и специалностите непрекъснато се обновяват и модернизират, съгласно потребностите на пазара, като всяка стъпка цели по-високо качество на обучението в ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БИЗНЕС И ФИНАНСИ” – София.

 

Успешно завършилите колежани продължават обучението си в Нов Български Университет по специалностите в направление "Икономика", Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър", Висше училище по застраховане и финанси, Европейско висше училище по икономика и управление и Стопанска Академия "Д.А.Ценов".

 

Нашата мисия е да помогнем за успешното развитие на България, като обучаваме бъдещите бизнес лидери, мениджъри и предприемачи на България и Европа!

 

Държавен лиценз:

 

Заповед на МОН: № РД-14-166 от 01.08.2000г./ДВ бр. 68 от 18.08.2000г.

изменение и допълнение: Заповед № РД-14-67 от 01.06.2004г./Държавен вестник бр. 52 от 18.06.2004г.

изменение и допълнение: Заповед № РД-14-358 от 22.07.2008г./Държавен вестник бр. 71 от 12.08.2008г.

изменение и допълнение: Заповед № РД-14-79 от 30.06.2010г./Държавен вестник бр. 56 от 23.07.2010г.

изменение и допълнение: Заповед № РД-14-83 от 14.09.2011г./Държавен вестник бр. 76 от 30.09.2011г.