Често задавани въпроси

1. Какви програми имате за обучение след средно образование?
2. Каква е продължителността на обучението?
3. В каква форма е обучението?
4. Какъв и кога е приемът?
5. Какво включва таксата за обучение?
6. Кой може да участва в международни програми и проекти?
7. Завършване и по-нататъшно обучение?

1. Какви програми имате за обучение след средно образование?

Специалности:

"Предприемачество и мениджмънт"

"Компютърни мрежи"

нагоре
 

2. Каква е продължителността на обучението?
 

Обучението е с продължителност 2 години след средно образование

нагоре
 

3. В каква форма е обучението?
 

Редовна форма на обучение за:
специалност "Предприемачество и мениджмънт",
специалност "Компютърни мрежи"
Обучението се провежда в два семестъра годишно всеки работен ден.
 

Задочна и дистанционна форма на обучение за:
специалност "Предприемачество и мениджмънт",
специалност "Компютърни мрежи"
Обучението е семестриално, провежда се по предварително обявен график.

нагоре
 

4. Какъв и кога е приемът?
 

Приемът е разделен на етапи до попълване на местата по специалности. За повече информация вижте раздел Кандидатстване -> Кадидатстване и прием
 

Документи необходими за кандидатстване в колежа:
- Диплома за средно образование или удостоверение за завършен 12 клас
- Молба - В колежа получавате пакет с документи за кандидатстване и молба по образец, които попълвате. В нашата страница в Интернет (http://www.bfc-bg.com) има възможност за кандидатстване по Интернет, но записването става лично.

нагоре
 

5. Какво включва таксата за обучение?
 

Таксата за обучение включва:
 

1. Лекции, упражнения, изпити.
2. Ползване на компютърна зала, интернет и технически средства;
3. Консултации.
4. Помощни материали в процеса на обучение.
5. Ползване на учебни материали за самостоятелна подготовка.
6. Ползване на информационния център на сайта.
 

Преференции при заплащане такси ползват:
 

а/ двама или повече кандидати от едно семейство;
б/ кандидати с един родител;
в/ кандидати без родители;
г/ други специфични случаи;
д/ изявилите се в обучението колежани (след първи семестър).
 

Таксите се внасят, както следва:
 

а/ При записване в първи курс се внася стойността на таксата за първия семестър /в годината има два семестъра/. Всяка семестриална такса се внася до началото на следващия учебен семестър.

нагоре

6. Кой може да участва в международни програми и проекти?
 

Всички колежани с достатъчно високо ниво на владеене на английски език могат да кандидатстват за участие в международните програми и проекти.

нагоре
 

7. Завършване и по-нататъшно обучение?
 

а/ Успешно завършилите Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София получават IV степен професионална квалификация с професия "Фирмен мениджър" за специалност "Предприемачество и мениджмънт" и професия "Проектант на компютърни мрежи" за специалност "Компютърни мрежи".
 

б/ Успешно завършилите могат да продължат бакалавърска степен в Нов Български Университет след полагане на изпит ТОП, Европейско висше училище по икономика и управление, Висше училище по застраховане и финанси, Варненски свободен университет и Стопанска Академия "Д.А.Ценов".

нагоре