Семестриални такси

Семестриалната такса се състои от учебна такса и административна такса.

 

Учебната такса включва:

 

 1. Лекции, упражнения, изпити.
 2. Ползване на компютърна зала, интернет и технически средства.
 3. Консултации.
 4. Помощни материали в процеса на обучение.
 5. Ползване на учебни материали за самостоятелна подготовка.
 6. Ползване на информационния център на сайта.

 

 Административната такса включва обработка на задължителната административна и учебна документация.

 

Преференциални условия при ранно кандидатстване и записване за новата учебна година


1. Преференциални условия за записване през м. март – 20% намаление на учебната такса
2. Преференциални условия за записване през м. април – 15% намаление на учебната такса
3. Преференциални условия за записване през м. май – 10% намаление на учебната такса
4. Преференциални условия за записване през м. юни – 5% намаление на учебната такса

 

Такси за обучение за новата учебна година


Специалност

Редовно обучение (учебна такса)

Дистанционно обучение (учебна такса)

Задочно обучение (учебна такса)

Административна такса

Предприемачество и мениджмънт

690 лв./семестър

590 лв./семестър

490 лв./семестър

50 лв./семестър

Компютърни мрежи

790 лв./семестър

690 лв./семестър

640 лв./семестър

50 лв./семестър

 

 *Такса за възстановяване на колежанските права след прекъсване на обучението – 100 лв. за цялата учебна годинаПреференции при заплащане на учебни такси (важи за целия курс на обучение)


 1. Кандидати без родители – отстъпка от учебната такса – 20%.
 2. Кандидати с един родител – отстъпка от учебната такса – 10%.
 3. Социално затруднени кандидати –10%.
 4. Двама или повече кандидати от едно семейство – 10%.
 5. Кандидати завършили средно образование с оценка Отличен 6 – 10%.
 6. При внасяне на учебна такса за цялата година се ползва 10% отстъпка.
 7. Възможност за внасяне на учебната такса на разсрочено плащане на 2, 3 или 4 вноски по предварително изготвен график в администрацията на Колежа.

 

*При наличие на няколко типа отстъпки за даден кандидат, кандидатът ползва най-високата от възможните отстъпки.

 

Таксите се внасят, както следва:


 1. При записване в първи курс се внася стойността на таксата за първия семестър /в годината има два семестъра/.
 2. Всяка семестриална такса се внася до началото на следващия учебен семестър.
 3. При внасяне на учебна такса за цялата година се ползва 10% отстъпка.
 4. Възможност за внасяне на учебната такса на разсрочено плащане на 2, 3 или 4 вноски по предварително изготвен график в администрацията на Колежа.

 

// -->