Семестриални такси

Семестриалната такса се състои от учебна такса и административна такса.

 

Учебната такса включва:

 

 1. Лекции, упражнения, изпити.
 2. Ползване на компютърна зала, интернет и технически средства.
 3. Консултации.
 4. Помощни материали в процеса на обучение.
 5. Ползване на учебни материали за самостоятелна подготовка.
 6. Ползване на информационния център на сайта.

 

 Административната такса включва обработка на задължителната административна и учебна документация.

 

Преференциални условия при ранно кандидатстване и записване за новата учебна година


1. Преференциални условия за записване през м. март – 20% намаление на учебната такса
2. Преференциални условия за записване през м. април – 15% намаление на учебната такса
3. Преференциални условия за записване през м. май – 10% намаление на учебната такса
4. Преференциални условия за записване през м. юни – 5% намаление на учебната такса

 

Такси за обучение за новата учебна година


Специалност

Редовно обучение (учебна такса)

Дистанционно обучение (учебна такса)

Задочно обучение (учебна такса)

Административна такса

Предприемачество и мениджмънт

690 лв./семестър

590 лв./семестър

490 лв./семестър

50 лв./семестър

Компютърни мрежи

790 лв./семестър

690 лв./семестър

640 лв./семестър

50 лв./семестър

 

 *Такса за възстановяване на колежанските права след прекъсване на обучението – 100 лв. за цялата учебна годинаПреференции при заплащане на учебни такси (важи за целия курс на обучение)


 1. Кандидати без родители – отстъпка от учебната такса – 20%.
 2. Кандидати с един родител – отстъпка от учебната такса – 10%.
 3. Социално затруднени кандидати –10%.
 4. Двама или повече кандидати от едно семейство – 10%.
 5. Кандидати завършили средно образование с оценка Отличен 6 – 10%.
 6. При внасяне на учебна такса за цялата година се ползва 10% отстъпка.
 7. Възможност за внасяне на учебната такса на разсрочено плащане на 2, 3 или 4 вноски по предварително изготвен график в администрацията на Колежа.

 

*При наличие на няколко типа отстъпки за даден кандидат, кандидатът ползва най-високата от възможните отстъпки.

 

Таксите се внасят, както следва:


 1. При записване в първи курс се внася стойността на таксата за първия семестър /в годината има два семестъра/.
 2. Всяка семестриална такса се внася до началото на следващия учебен семестър.
 3. При внасяне на учебна такса за цялата година се ползва 10% отстъпка.
 4. Възможност за внасяне на учебната такса на разсрочено плащане на 2, 3 или 4 вноски по предварително изготвен график в администрацията на Колежа.


Внасяне на такси

1. Възможност за внасяне на такси по банков път:

Уважаеми колеги,
От учебната 2018/2019 година таксиза обучение се внасят само по банков път или през PayPal.

Банковата сметка на колежа е:

Банка: “Уникредит Булбанк” АД
Адрес: Пл. Света Неделя 7, София 1000
IBAN: BG23UNCR70001523083374
BIC: UNCRBGSF


2. Възможност за внасяне на такси през PayPal:

Уважаеми колеги,
От учебната 2018/2019 година вече имате възможност да превеждате Вашите такси за обучение и чрез PayPal.

Специалност "Предприемачество и мениджмънт"

*Моля, при извършване на плащане по този начин посочете Вашите имена и колежански номер в полето "Описание на плащането". След извършване на плащането ще Ви изпратим емайл с потвърждаване на полученото плащане в рамките на 2 работни дни.

Редовна форма на обучение

Изберете вариант на плащане
Описание на плащането

 

Задочна форма на обучение

Изберете вариант на плащане
Описание на плащането

  

Дистанционна форма на обучение

Изберете вариант на плащане
Описание на плащането

  


Специалност "Компютърни мрежи"

*Моля, при извършване на плащане по този начин посочете Вашите имена и колежански номер в полето "Описание на плащането". След извършване на плащането ще Ви изпратим емайл с потвърждаване на полученото плащане в рамките на 2 работни дни.

 

Редовна форма на обучение

Изберете вариант на плащане
Описание на плащането

 

Задочна форма на обучение

Изберете вариант на плащане
Описание на плащането

 

Дистанционна форма на обучение

Изберете вариант на плащане
Описание на плащането

 


 Контакти с Администрация на колежа >>

// -->