Курсове за бизнес умения

 

Професионален колеж "Бизнес и финанси" провежда курсове за бизнес умения по следните модули

 

Модул Бизнес комуникации

 

Модул Бизнес планиране

 

Модул Маркетинг

 

Модул Международни търговски сделки

 

Модул Предприемачество в бизнеса

 

Модул Презентационни умения

 

Модул Стратегическо управление

 

Модул Счетоводство

 

Модул Трудово право

 

Модул Управление на предприятие

 

Модул Управление на човешките ресурси

 

Модул Финансов мениджмънт

 

Модул Фирмено право

 

Курсовете завършват с полагане на изпит/разработване на курсов проект и получаване на удостоверение.