Курсове за бизнес умения

 

Професионален колеж "Бизнес и финанси" провежда курсове за бизнес умения по следните модули

 

Модул Бизнес комуникации

 

Модул Бизнес планиране

 

Модул Маркетинг

 

Модул Международни търговски сделки

 

Модул Предприемачество в бизнеса

 

Модул Презентационни умения

 

Модул Стратегическо управление

 

Модул Счетоводство

 

Модул Трудово право

 

Модул Управление на предприятие

 

Модул Управление на човешките ресурси

 

Модул Финансов мениджмънт

 

Модул Фирмено право

 

Курсовете завършват с полагане на изпит/разработване на курсов проект и получаване на удостоверение.

Цена на модул:
индивидуално обучение - 250 лв.
група от 2 до 3 човека - 225 лв.
група от 4 до 5 човека - 180 лв. 
група от 6 до 7 човека - 150 лв.
група от 8 до 11 човека - 130 лв. 

 

// -->