Компютърни курсове

 
Професионален колеж "Бизнес и финанси" провежда компютърни курсове по следните модули:

 

Майкрософт Офис софтуерни продукти и обща компютърна грамотност:

 

Microsoft Office Word 2010/2013 - ниво 1 (описание) и ниво 2 (описание)

 

Microsoft Office Excel 2010/2013 - ниво 1 (описание) и ниво 2 (описание)

 

Microsoft Office PowerPoint 2010/2013 - ниво 1 (описание) и ниво 2 (описание)

 

Курс по Презентационни умения  

 

Microsoft Office Access 2010/2013 - ниво 1 и 2 (описание)

 

Microsoft Office Project 2010/2013 - ниво 1 и 2 (описание)

 

Microsoft Office Outlook 2010/2013 - ниво 1 и 2  (описание)

 

Microsoft Office OneNote 2010/2013 - ниво 1 и 2  (описание)

 

Microsoft Office Publisher 2010/2013 - ниво 1 и 2 (описание)

 

Microsoft Office Visio 2010/2013

 

Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 

 

Интернет, Skype и електронна поща

 

Други софтуерни офис приложения

 

Изграждане на статични и динамични Интернет страници

 

Курсове по HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL - MySQL и PostGreSQL, SEO

 
Курсовете завършват с получаване на удостоверение за проведеното обучение.