Провеждане на Държавни квалификационни изпити - август 2023г.

Провеждане на Държавни квалификационни изпити - август 2023г.

25 август 2023

Провеждане на Държавни квалификационни изпити - август 2023г.