Държавен изпит по Практика на специалността : 12.09.2016 г. - 13.30 ч.

Държавен изпит по Практика на специалността : 12.09.2016 г. - 13.30 ч.

22 юли 2016

Държавен изпит по Практика на специалността : 12.09.2016 г. - 13.30 ч.