Допълнителна изпитна сесия - 28 септември 2014 (ден 2) - 10:00ч.

Допълнителна изпитна сесия - 28 септември 2014 (ден 2) - 10:00ч.

28 септември 2014

Допълнителна изпитна сесия - 28 септември 2014 (ден 2) - 10:00ч.
Краен срок за подаване на заявления за явяване на изпити - 25.09.2014г. Подаване на заявленията по електронен път - вижте раздел Бланки от Информационния център на колежа, емайл за изпращане на заявленията: bizcollege.students@gmail.com или лично.