Новини

Важна информация за Държавни квалификационни изпити септември 2019г.

02 юли 2019

Уважаеми колеги,
Публикуваме за Ваше улеснение Условия за явяване на Държавни квалификационни изпити - септември 2019г. (за колежани завършили втори курс, но неположили Държавни квалификационни изпити към момента)
Дати на Държавните изпити:
Държавен квалификационен изпит по Теория: 11.09.2019г. 13:30ч.
Държавен квалификационен изпит по Практика: 12.09.2019г. 13:30ч.
Условия за допускане до Държавни квалификационни изпити:
1. Успешно положени всички изпити от 1 и 2 курс до 03.09.2019г.
2. Представени всички  проекти от 1 и 2 курс до 03.09.2019г.
3. Платени учебни такси за целия курс на обучение
4. Подадено заявление за явяване на Държавни квалификационни изпити, лично или по електронен път на е-майл адрес: bizcollege.students@gmail.com, до 01.08.2019г. (формуляр на заявлението е качен в раздел „Бланки” или можете да получите лично и попълните в офиса на Колежа)
5. Подадено заявление за избор на тема за проекта за Държавен квалификационен изпит по Практика на специалността, лично или по електронен път на е-майл адрес: bizcollege.students@gmail.com, до 10.08.2019г. (формуляр на заявлението е качен в раздел „Бланки” или можете да получите лично и попълните в офиса на Колежа).
6. Внесена такса в размер на 150 лв. за Държавни квалификационни изпити  до 03.09.2019г.
7. Представени четири актуални снимки паспортен формат (матирани, цветни) до 03.09.2019г.
8. Представен проект за Държавен квалификационен изпит по Практика: до 03.09.2019г.
9. Конспектът за провеждане на Държавни квалификационни изпити - септември 2019г. вече е качен в раздел "Конспекти".

За повече информация можете да се свържете на място, по телефона или чрез и-мейл до Учебен отдел всеки понеделник и петък между 14 и 16 часа. 

Успех!