Новини

ВАЖНО - Държавни квалификационни изпити - юни 2018 г.

08 април 2018

Уважаеми колеги,

Публикуваме за Ваше улеснение Условия за явяване на Държавни квалификационни изпити - юни 2018г.

Дати на Държавните изпити:

Държавен квалификационен изпит по Теория: 06.06.2018г. - 13.30 ч. - зала 2

Държавен квалификационен изпит по Практика: 09.06.2018г.- 13.30 ч. - зала 3 :

Срокове за подаване на заявления за допускане до Държавни квалификационни изпити - юни 2018г.:

1. Заявление за явяване на Държавни квалификационни изпити, лично или по електронен път на е-майл адрес: bizcollege.students@gmail.com, до 09.05.2018г. (формуляр на заявлението е качен в раздел „Бланки” или можете да получите лично и попълните в канцеларията на Колежа)

2. Заявление за избор на тема и екип (от 1 до 3 човека) за Държавен квалификационен изпит по Практика на специалността, лично или по електронен път на е-майл адрес: bizcollege.students@gmail.com, до 09.05.2018г. (формуляр на заявлението е качен в раздел „Бланки” или можете да получите лично и попълните в канцеларията на Колежа). Заявление е достатъчно да подаде един член на екипа за целия екип, но в заявлението се вписват всички участници в екипа.

Повече информация за условията за допускане до Държавни изпити - юни 2018г. са качени в раздел Новини в сайта на Колежа след влизане с потр. име и парола, или можете да получите от канцеларията на колежа.

Успех на всички!