Новини

Представяне на иновативна интерактивна методика на обучение през 2017/2018 уч. година!

30 март 2018

Уважаеми колеги, 
През ноември 2015г. Професионален колеж "Бизнес и финанси" стартира своето участие в международен проект за подобряване качеството на обучение в партньорство с образователни институции от държавите Литва, Португалия, Латвия, Естония, Италия, Гърция, Испания и България. Проектът "Innovative Teacher - Motivated Students: Collaborative Problem Solving" започна своята работа  и обучения през ноември 2015г. - Литва, февруари 2016г. - Литва, април 2016г. – Естония,  юни 2016г. – Гърция, март 2017г. - Италия. В момента приключва разработването на иновативна интерактивна методология за обучение, която ще бъде представена в държавите-участници и в нашия колеж през следващата 2018/2019 учебна година. 
Очаквайте още новини за предстоящите обучения и семинари по проекта в Професионален колеж "Бизнес и финанси" през следващата учебна година!