Новини

Възможности за обучение в Професионален колеж „Бизнес и финанси”

29 март 2018

Уважаеми кандидати,

Представяме Ви накратко възможностите за обучение в Професионален колеж „Бизнес и финанси” за тази учебна година.

  1. Прием на  кандидати със завършено средно общо образование. Продължителност на обучението в колежа - две години. (повече информация)
  2. Прием на  кандидати със завършено средно образование и придобита степен  на професионална квалификация - втора или трета. Същите получават акредитация за признаване на определени дисциплини по специалността.  Продължителност на обучението в колежа - до две години, на базата на индивидуален план за обучение. (повече информация)
  3. Кандидатстване и прием с удостоверение за завършен 12 клас, за кандидати, на които предстои явяване на матура, с последващо представяне на диплома за завършено средно образование след нейното издаване до края на курса на обучение в колежа. (повече информация)
  4. Валидиране и сертифициране на знания, умения и компетентности, придобити при неформално обучение или работа, за получаване на професионална квалификация, съгласно чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение - в сила от 01.08.2016 г. (повече информация)

За повече  информация, можете да се свържете с нашия екип. (контакти)

Желаем Ви успех!