Новини

Продължаване на образованието във ВУЗ

02 юни 2023

Уважаеми кандидати и колеги,

С голямо удоволствие Ви информираме, че съгласно сключени договори за сътрудничество, можете да продължите при  преференциални условия своето образование след завършване на Професионален колеж "Бизнес и финанси" - София" в следните учебни заведения:
- Нов Български университет (http://www.nbu.bg)
- Европейско висше училище по икономика и управление (http://www.ecem.org)
- Висше училище по застраховане и финанси (http://www.vuzf.bg)
- Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър" (http://www.vfu.bg
- Стопанска академия "Д.А.Ценов" (http://www.uni-svishtov.bg

За повече информация, моля, свържете се с нас: http://www.bfc-bg.com/contacts/