Държавен изпит по Теория на специалността - 09.09.2016

Държавен изпит по Теория на специалността - 09.09.2016

22 юли 2016

 Държавен изпит по Теория на специалността : 09.09.2016 г. - 13.30 ч.