Държавен квалификационен изпит по Практика на специалността - юни 2015г.

Държавен квалификационен изпит по Практика на специалността - юни 2015г.

11 юни 2015

Държавен квалификационен изпит по Практика на специалността - юни 2015г.